Parma 700 exc.

Parma 700 exc. artikal iz grupe “ T „nogu sa osnovom od 700 mm. i stubom ekscentrično postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnočću sprovođenja kablova kroz stub