Roma 800 – Sif. 1140

Roma 800 artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 800 mm. i dva centralno postavljena stuba u odnosu na osnovu i mogućnošću sprovođenja kablova. Osnovna primena ovog modela je kod konferenciskih stolova

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Roma 700 exc. – Sif. 1110

Roma 700 exc. artikal iz grupe “ T „nogu sa osnovom od 700 mm. i stubom ekscentrično postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođenja kablova kroz stub

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Roma 700 cent. – Sif. 1120

Roma 700 cent. artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 700 mm. i stubom centralno postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođenja kablova kroz stub

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Roma 400 – Sif. 1130

Roma 400 artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 400 mm. i stubom centralno postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođenja kablova kroz stub

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Parma 700 exc. – Sif. 1210

Parma 700 exc. artikal iz grupe “ T „nogu sa osnovom od 700 mm. i stubom ekscentrično postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnočću sprovođenja kablova kroz stub

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Parma 700 cent. – Sif. 1220

Parma 700 cent. artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 700 mm. i stubom centralno postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođenja kablova kroz stub

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Parma 400 – Sif. 1210

Parma 400 artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 400 mm. i stubom centralno postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođenja kablova kroz stub

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Firenza 700 exc. – Sif. 1010

Firenza 700 exc. artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 700 mm. i stubom ekscentrično postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođenja kablova kroz stub noge. Međusobno spajanje noge se vrši uz pomoć “ ekscentara “ i ploče od univera

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Firenza 700 cent. – Sif. 1020

Firenza 700 cent. artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 700 mm. i stubom centralno postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođenja kablova kroz stub noge. Međusobno spajanje noge se vrši uz pomoć “ ekscentara “ i ploče od univer

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016

Firenza 400 – Sif. 1030

Firenza 400 artikal iz grupe “ T “ nogu sa osnovom od 400 mm. i stubom centralno postavljenim u odnosu na osnovu noge i mogućnošću sprovođena kablova kroz stub noge. Međusobno spajanje noge se vrši uz pomoć “ ekscentara “ i ploče od univera

Sve naše proizvode moguće je poruciti u četiri boje:

 

SIVA – Ral 9006

 

CRNA – Ral 9005

 

BELA – Ral 9016

 

ANTRACIT – Ral 7016